Różnica Między UE A ONZ

Spisu treści:

Różnica Między UE A ONZ
Różnica Między UE A ONZ

Wideo: Różnica Między UE A ONZ

Wideo: Różnica Między UE A ONZ
Wideo: Największa porażka misji ONZ - Rwanda 2023, Marzec
Anonim

UE vs ONZ

Istnieje ogromna różnica między UE a ONZ pod względem krajów członkowskich oraz ich programów. Unia Europejska jest organizacją, która koncentruje się na gospodarce państw członkowskich, zapewniając im jedną platformę do wprowadzania ich produktów na rynek i sprzedawania ich do zjednoczonej gospodarki. Z drugiej strony Organizacja Narodów Zjednoczonych jest organizacją utworzoną w celu utrzymania pokoju między narodami i zapobiegania wojnie między krajami. ONZ zapewnia wszystkim krajom na świecie platformę, na której mogą zabrać głos i pracować nad swoimi opiniami po akceptacji przez inne państwa członkowskie. O każdym można dowiedzieć się więcej. Przyjrzyjmy się zatem historii, formacji i celom każdej grupy.

Więcej o UE

Unia Europejska czy Unia Europejska to grupa kilku państw, które są połączone na gruncie ekonomicznym i unii także na gruncie politycznym. UE znajduje się w Europie i pozwoliła wielu państwom członkowskim dość szybko powiększyć się. Unia Europejska powstała pod obecną nazwą w 1993 roku. Stolicą UE jest Bruksela. Obecnie w Unii Europejskiej jest 28 państw (2015 r.). Decyzje UE opierają się na opiniach państw, które są jej członkami. Unia Europejska ma parlament, który przeprowadza wybory co 5 lat. Uczestnikami tych wyborów są obywatele UE. UE stworzyła jednolity rynek, który ma system praw, które są standardowe i mają zastosowanie do wszystkich państw członkowskich. Unia Europejska dba o utrzymanie przepływu usług i ludzi na tym obszarze. UE wytworzyła 26 procent całej gospodarki. Ludność Unii Europejskiej wynosi 507, 416, 607 według danych z roku 2014.

Różnica między UE a ONZ
Różnica między UE a ONZ

Więcej o ONZ

Organizacja Narodów Zjednoczonych jest międzynarodową organizacją, której celem jest świadczenie wspólnych usług w zakresie prawa, bezpieczeństwa, ekonomii i praw w celu stworzenia pokoju na świecie. ONZ została założona w 1945 roku, po zakończeniu II wojny światowej, aby osiągnąć światowy pokój i stworzyć platformę, na której mogą odbywać się dialogi. Siedziba ONZ znajduje się w Nowym Jorku. Obecnie ONZ ma około 193 członków, z których wszyscy są uznanymi państwami na świecie. Organizacja działa w sześciu głównych blokach, którymi są Rada Bezpieczeństwa, Zgromadzenie Ogólne, Sekretariat, Rada Ekonomiczno-Społeczna, Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Rada Powiernicza ONZ. ONZ współpracuje obecnie z wieloma organizacjami, takimi jak Światowy Program Żywnościowy (WFP) i Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

UN
UN

Jaka jest różnica między UE a ONZ?

• UE oznacza Unię Europejską, a ONZ oznacza ONZ.

• UE liczy obecnie 28 członków, a ONZ liczy obecnie 193 członków.

• Unia Europejska ogranicza się do Europy. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest dla całego świata.

• Unia Europejska powstała w celu wzmocnienia ekonomicznych i politycznych aspektów europejskich krajów członkowskich, podczas gdy ONZ została założona, zwłaszcza w nadziei na utrzymanie międzynarodowego pokoju.

• UE jest zarządzana przez system parlamentarny. ONZ jest organizacją, która przyjmuje rezolucje w drodze dyskusji. Jednak pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone) ma prawo zawetować każdą podjętą decyzję.

• Jeśli chodzi o przywództwo, jest trzech liderów z trzech różnych instytucji UE. Przewodniczącym Komisji Europejskiej jest Jean-Claude Juncker (2015). Przewodniczącym Rady Europejskiej jest Donald Tusk (2015). Wreszcie przewodniczącym Parlamentu Europejskiego jest Martin Schulz (2015). Rada Europejska nadaje kierunek UE, Komisja Europejska jest odpowiedzialna za kierowanie UE, a Parlament Europejski stanowi połowę kadencji prawodawczej UE. (Ustawodawca UE = Parlament Europejski + Rada Europejska).

• Przewodnictwo ONZ sprawuje Sekretarz Generalny. Obecnym sekretarzem generalnym jest Ban Ki-moon (2015). Każda rada ma również swoich przewodniczących.

• Oficjalnymi językami ONZ są arabski, angielski, francuski, chiński, rosyjski i hiszpański. W UE istnieją 24 języki urzędowe.

Zdjęcia dzięki uprzejmości: flaga UE i flaga ONZ za pośrednictwem Wikicommons (domena publiczna)

Popularny według tematu